Bukurešt

Bukurešt

Sarajevo

Sarajevo

Banja Luka

Banja Luka

Mostar

Mostar

Neum

Neum

Olimpijski centar Jahorina

Olimpijski centar Jahorina

Nacionalni park Kozara

Nacionalni park Kozara

Rijeka Una

Rijeka Una

Park prirode Bardača

Park prirode Bardača

Nacionalni park Sutjeska

Nacionalni park Sutjeska

Ergela Vučijak

Ergela Vučijak

 

Ekonomska diplomatija

Diplomacy-300x172

Osnovni zadatak ekonomske diplomatije je privlačenje stranih investicija i otvaranje novih tržišta za biznismene iz naše zemlje. Ambasada Bosne i Hercegovine u Bukureštu poziva sva pravna lica koja trebaju podršku i pomoć pri uspostavljanju poslovne saradnje da se slobodno obrate.

Turizam u BiH

bih-300x61

Bosna i Hercegovina je zemlja u obliku srca koja leži u srcu jugoistočne Evrope. Ovdje se istočne i zapadne civilizacije susreću, ponekad sukobljavaju, ali češće pomažu i obogaćuju jedna drugu kroz dugu i fascinantnu historiju. Bosna i Hercegovina je dugačko

Studiraj u BiH

hea-300x254

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta osnovana je Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH («Službeni glasnik BiH» broj 59/07) kao samostalna upravna organizacija. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 33. sjednici održanoj 10.1.2008 godine, donijelo je Odluku o početku

Investiraj u BiH

investment-300x256

Savjet ministara Bosne i Hercegovine je zadužilo Agenciju za unapređenje inostranih investicija da pruži podršku direktnim inostranim investicijama i da omogući priliv inostranih invetsicija u našoj zemlji. Agencija sarađuje sa institucijama vlasti i investitorima, te pomaže nadležnim vlastima da poboljšaju